t f l
^

Windows 7 Deployment Methods

Dağıtım Tipleri (Deployment Methods)

Deployment işlemlerini üç farklı şekilde yapabiliyoruz.Bunlar;

  • Manuel-based deployment (Basic Level)
  • Lite Touch deployment (Standardized Level)
  • Zero Touch deployment (Rationalized Level)
Manuel-Based deployment; işletim sistemini, ilgili sürücü ve programları tamamen el ile bilgisayarın yanına gidip yaptığınız kurulum tipidir.Lite Touch deployment; kurulum yarı otomatiktir yapılır, işletim sistemi, sürücü ve programlarınızı Microsoft araçlarını kullanarak bir paket haline getirip uzaktan, hedef bilgisayar/bilgisayarlara yaptığınız kurulum şeklidir.Ancak kurulum tam otomatik olmadığından dolayı, IT uzmanı kurulum esnasında bazı noktalara müdahalede bulunacaktır.Zero Touch deployment ise; kurulumun tam otomatik yapılması anlamına gelmektedir.Burada yine önceden Microsoft araçları ile hazırlamış olduğunuz yükleme paketini uzaktan, istemci/istemcilere hiçbir müdahelede bulunmadan kurulum yapmanıza olanak sağlar.

 

Share

Reply