t f l
^

Bilişsel Bilim

Bilişsel bilim zihin ve zekânın işleyişini ele alan, zeki sistemlerin dinamiklerini ve yapılarını araştıran disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Çok geniş bir alanı kapsamasından ötürü bilişsel bilim alanında çalışan araştırmacıların bilişsel psikoloji, dilbilim, nöroloji, yapay zeka ve felsefe gibi alanlarda temel bilgilere sahip olması beklenir.

Bilişsel bilim, çeşitli alanlardaki soyut beyinin verimini araştırır.

Kaynak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fsel_Bilim

Share

Reply