t f l
^

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ve Kullanışlılık Laboratuarları Araştırması

Teknolojinin, özellikle de bilgisayar teknolojisinin son 20 yılda bu kadar hızlı gelişip yaygınlaşmasında İnsan Bilgisayar Etkileşimine (İBE) dayanan araştırmalar çok önemli bir yere sahiptir. Bir örnek ile açıklayacak olursak; şu anda dünya genelinde %80-85 gibi yaygın bir kullanıma sahip olan grafik arayüzlü Windows işletim sisteminin temellerinden olan Windows 95, ilk Macintosh işletim sistemine, Macintosh işletim sistemi de Xerox PARC işletim sistemine dayanmaktadır. Bu işletim sistemi ise Stanford Üniversitesi’nin ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün araştırma laboratuarlarına dayanmaktadır. Bu da bize teknoloji ve bilgi çağında İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) araştırmalarının önemini göstermektedir.

Bu çalışmada dünya çapında öneme sahip ve bu araştırmalarda lider diyebileceğimiz bazı üniversitelerdeki ve Türkiye’deki İBE laboratuarlarına dair bir inceleme raporu bulacaksınız. Bu incelemeden sonra kurulabilecek bir laboratuardaki donanımın neler olabileceği ve piyasa fiyatlarının ne olduğu hakkında bilgi edinebileceksiniz.

Bu araştırmada Göz Hareketlerini İzleme (Eye Tracking) kısmının araştırmasını ben yaptım diğer bölümleri master’daki arkadaşlarım. Bu araştırma Marmara üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde HCI Lab(http://www.hci-usabilitylab.com/) kurulum öncesi yapılan ön araştırmadır.

Full Text: Bekir Celen HCI Lab Arastirma Raporu (PDF -4.3MB)

Kısaca İnsan Bilgisayar Etkileşimi:

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, etkileşimli teknolojilerin tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulaması ile ilgilenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE) çalışma alanı, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi alanlarla da ilişkilidir.
İBE Laboratuarları genellikle kullanıcıların bulunduğu test odası ve testi düzenleyenlerin bulunduğu operatör odası olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kullanıcıların test sırasında gözlemcileri görmemesi için operatör odası ile test odası tek yönlü bir ayna ile ayrılır ve dimmer kontrol üniteleri ayarlanabilir hale getirilerek uygun ışıklandırma ortamı sağlanır. Testler sırasında kameralar, mikrofon ve hoparlörler aracılığıyla ses ve görüntü kaydı alınır, göz-izleme (eye-tracking) cihazı ile göz hareketleri ile ilgili bilgiler kaydedilir. Kaydedilen veriler İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çalışmaları için hazırlanmış yazılımlarla değerlendirilir

Share

Reply